Organisatie

Duurzaamheid

Onze biologische producten worden geteeld, verwerkt en verhandeld met respect voor de gezondheid van mens, dier en milieu.

Duurzaamheid

Van kiem tot consumptie zijn groente en fruit van Naturelle een duurzame keuze. Samen met telers, retailers en consumenten werken we aan een gezonde toekomst.

Duurzaam beleid i.s.m. The Greenery

Samen met The Greenery zoekt Naturelle voortdurend verder naar mogelijkheden voor verduurzaming. Actieve inspanningen om het logistieke proces duurzamer te maken waardoor minder CO2 uitstoot plaatsvindt, hebben geleid tot de Lean and Green award. Het proces van verduurzaming is integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Naturelle en wordt via de LEAN filosofie vormgegeven. Die is erop gericht om in samenwerking met medewerkers en ketenpartners continu verspilling in het logistieke proces te minimaliseren en zo tot een efficiëntere bedrijfsvoering en kortere logistieke keten te komen. Lees over de samenwerking met The Greenery.

Nature Counts

Twee van onze biologische telers hebben het duurzaamheidspredicaat ‘Nature Counts’ ontvangen. Dit predicaat wordt uitgereikt aan telers die, op basis van hun eigen ideeën, exceptionele inspanningen doen om nog groener te werken. En volgens de jury daardoor koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid. Maak kennis met onze biologische telers Bakker Bio en Oirschot Organics.

Wij leggen op het gebied van verduurzaming de focus op een gezonde levende bodem door het bodemleven te voeden en zo min mogelijk te verstoren. Daardoor gebruiken we nu 25% minder mest en brandstof.

Jan-Willem Bakker
BakkerBio VOF

Zuinig op grond en grondstof

Bij biologische teelt is geen plaats voor kunstmest en chemische bestrijding. Grond en water worden niet verstoord door onnatuurlijke middelen. Bij het verpakken gebruikt Naturelle waar  mogelijk composteerbare materialen van polymelkzuur (PLA). Dit materiaal is gemaakt van plantaardige grondstoffen zoals maïs en dus niet meer van aardolie. Composteerbare verpakkingen zijn te herkennen aan het kiemplantlogo en mogen bij het GFT afval.